W naszym żłobku codziennie prowadzone są zajęcia edukacyjne, w trakcie których dzieci uczą się podstawowych umiejętności przewidzianych dla dzieci w wieku żłobkowym. Zajęcia te prowadzone są na podstawie autorskiego programu nauczania dzieci żłobkowych .