Obecny system edukacji, także tej najwcześniejszej – przedszkolnej, musi ewoluować równie szybko, jak środowisko, w którym dorastają nasze pociechy.

Dawne, utarte schematy nauczania, które skupiały się przede wszystkim na podawaniu wiedzy i jej przyswajaniu przez dzieci są dziś nieskuteczne, mało angażujące umysł i motorykę malucha oraz obniżające jego naturalne zdolności do działania w sprzyjających warunkach.

W naszym żłobku, od początku jego istnienia, wprowadzaliśmy innowacyjne metody, polegające w głównej mierze na aktywizacji maluchów, wsparciu ich samodzielności i przystosowaniu do jak najpłynniejszego przejścia w kolejny etap edukacji.

Istotnym elementem stosowanych przez nas metod jest ich dostosowanie do wieku dzieci, stopnia ich rozwoju, możliwości poznawczych i charakterologicznych.

Stosowanie metod aktywnych w praktyce edukacyjnej wspomaga rozwój dziecka na różnych płaszczyznach, np.:

  • Zwiększa skuteczność przyswajania podawanych informacji
  • Motywuje dzieci do podejmowania działań
  • Rozwija twórcze myślenie, wspiera kreatywność dzieci
  • Ułatwia maluchom integrację prostej wiedzy, przyswojonej w poprzednich etapach
  • Wspiera samodzielność maluchów
  • Kreuje umiejętność współpracy z innymi dziećmi, tworzenia pozytywnych relacji w grupie i porozumiewania się.

 

Innowacyjne metody nauczania są niezwykle skuteczne w pracy z dziećmi wolniej rozwijającymi się, wykazującymi jakiekolwiek trudności w przyswajaniu nowych zagadnień, podejmowaniu działań czy budowaniu relacji.

Sprzyjają emocjonalnemu zaangażowaniu maluchów, budowaniu nowych, pozytywnych doświadczeń, samopoznaniu oraz integracji grupy dzieci.